Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

02-06-2021 Δελτίο Τύπου

12-02-2021 Ενημερωτικό

Έναρξη νέου προγράμματος

05-06-2020 Δελτίο Τύπου

05-06-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την προσθήκη επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και την αύξηση του ποσού και ποσοστού επιχορήγησης

05-06-2020 Εγκύκλιος Τροποποίησης-συμπλήρωσης της με αριθμ.13/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

05-06-2020 Νέο παράρτημα Ι με επικαιροποιημένους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

26-02-2020 Δελτίο Τύπου

19-06-2019 Εγκύκλιος σχετικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος

28-11-2018 Δελτίο τύπου

28-11-2018 Δημόσια Πρόσκληση

28-11-2018 ΦΕΚ 4800/Β'/26-10-2018

28-11-2018 Παράρτημα I (Επιλέξιμοι κλάδοι)

Συνοδευτικά Έντυπα

28-11-2018 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης

28-11-2018 Έντυπο Β’ Υπόδειγμα

28-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Υποβολής Αίτησης Χορήγησης ή/και Καταβολής της Επιχορήγησης

28-11-2018 Aίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζόμενου (Επιχορηγούμενου ή/και Μη)

28-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης

28-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

28-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου