Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Ήπειρο

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

03-08-2020 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Ήπειρο,

                  έληξε αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων

 

'Εναρξη νέου προγράμματος

19-06-2020Δελτίο Τύπου

19-06-2020Δημόσια Πρόσκληση

19-06-2020 ΚΥΑ 

19-06-2020 ΦΕΚ 

19-06-2020 παρ. 7 του άρθρου 51 του ν.3693/2008 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

19-06-2020 παρ. 3. του άρθρου 9 του ν.4075/2012 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

Έντυπα

19-06-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας

19-06-2020 'Εντυπο Α' -Συμπληρωματικών στοιχείων θέσης προεργασίας

19-06-2020  Παρουσιολόγιο Παρόχου/Επιχείρησης

19-06-2020  Βεβαίωση Παρόχου/Επιχείρησης

19-06-2020  Μηνιαία Συγκεντρωτική  Κατάσταση Ωφελουμένων στην δράση της Προεργασίας