Βρίσκεστε εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στo Κατάστημα Κράτησης Χανίων, με θέμα: «Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική»

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, για συνολικά τριάντα (30) κρατούμενους στo Κατάστημα Κράτησης Χανίων, δύο (2) τμήματα των δεκαπέντε (15) ατόμων, με θέμα: «Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών έκαστο. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο αίτησης