Βρίσκεστε εδώ

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α.

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Αρμοδιότητας  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α..

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό) 15.000,00 € ήτοι 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα