Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών σχετικά με την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το έτος 2024.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για το έτος 2024, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα