Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον ΒΝΣ Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-6-2023 έως και 30-6-2023

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον ΒΝΣ Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-06-2023 έως και 30-06-2023
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.599,58€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 5.703,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα