Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας τηςδείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα