Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της έως τις 31.12.2024

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της έως τις 31.12.2024, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 29.902,96€

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα