Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ. 

Για να δείτε τα Προσωρινά Αποτελέσματα πατήστε εδώ.