Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

24-05-2016 Δελτίο τύπου

24-05-2016 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Πατήστε εδώ για τη λήψη του σχετικού αρχείου

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων του ανωτέρω πίνακα μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 25-05-2016 και 8:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 27-05-2016 στις 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι την Παρασκευή 27-05-2016 και ώρα  15:00 μμ,  προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016.

Για να μεταβείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλλετε ένσταση πατήστε ΕΔΩ