Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης του "Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε όλους τους Δήμους της χώρας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

14-02-2017 Δελτίο τύπου

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Φύλλα 3)

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων