Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στο Βρεφονηπιακό Σταθμό (ΒΝΣ) Καρδίτσας του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στο Βρεφονηπιακό  Σταθμό  (ΒΝΣ) Καρδίτσας του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2020-2021, με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση αριθμ. 10378/19.02.2021:

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ

3.ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ