Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση για Παρόχους για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2019

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ.