Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Ο «Τεχνίτης Αμαξωμάτων» ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων, καθώς και στην επιδιόρθωση και συντήρηση του χρώματος των διαφόρων τύπων οχημάτων (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες κ.α.).

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας,  οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» θα είναι σε θέση να:

  • επεξηγούν όρους και αρχές της Μηχανικής.
  • γνωρίζουν τα είδη και τους τύπους της κάμψης και τις μονάδες μεγέθους αυτής και να χρησιμοποιούν τις παραπάνω έννοιες στην πράξη.
  • αναγνωρίζουν τα διαγραμματικά κρίσιμα σημεία των σχεδίων των αμαξωμάτων.
  • διακρίνουν τα γεωμετρικά μεγέθη των διαφόρων μερών του αμαξώματος.
  • επιλέγουν ανά περίσταση την κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης, όπως και τα υλικά και τον εξοπλισμό που απαιτούνται στην κασσιτεροσυγκόλληση.
  • κατασκευάζουν αμαξώματα ή τμήματα του αμαξώματος διαφόρων τύπων οχημάτων.
  • ελέγχουν, εντοπίζουν και να επισκευάζουν τυχόν βλάβες και φθορές των αμαξωμάτων.
  • ρυθμίζουν ή να αντικαθιστούν εξαρτήματα και μηχανισμούς.
  • εφαρμόζουν τεχνικές προεργασίας της βαφής.
  • βάφουν το αμάξωμα, αλλά και να συντηρούν και να επιδιορθώνουν το χρώμα του.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: