Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (CNC)

Ο «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών»  ειδικεύεται στην κατασκευή και κατεργασία μεταλλικών στοιχείων και αντικειµένων µε τη χρήση εργαλειοµηχανών συμβατικού τύπου ή αριθμητικού ελέγχου (τόρνος, φρέζα, γραναζοκόπτης, μηχανές πλάνης και λείανσης).

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Εργαλειομηχανών» θα είναι σε θέση να:

 • υπολογίζουν τις μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο.
 • χρησιμοποιούν με ευχέρεια  τα όργανα μέτρησης (κανόνες, παχύμετρα, μικρόμετρα).
 • γνωρίζουν βασικές αρχές της Μηχανικής, όπως τα είδη των φορτίων και τις παραμορφώσεις των σωμάτων.
 • διαβάζουν και να ερμηνεύουν τους πίνακες τυποποιημένων τιμών και μεγεθών των διαφόρων εξαρτημάτων (κοχλίες, σφήνες, έδρανα κύλισης, άτρακτοι, οδοντωτοι τροχοί, ιμάντες).
 • αναγνωρίζουν τα μηχανολογικά σχέδια αντλώντας απ’ αυτά πληροφορίες σχετικές με τις μορφές και τις διαστάσεις των αντικειμένων.
 • κατανοούν τη δομή, τις φάσεις λειτουργίας και τις κατηγορίες του συστήματος CAD.
 • αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των δυνατοτήτων των συστημάτων CAM, καθώς και να οργανώνουν τα εργαλεία τους βάσει αυτών.
 • επιλέγουν τα καταλληλα υλικά, εργαλεία, συσκευές και όργανα, όπως και να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση με γνώμονα πάντοτε τη μέγιστη απόδοση  των εργαλειομηχανών.
 • ακολουθούν τα σχέδια και τις γενικές ή / και ειδικές τεχνικές οδηγίες κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των προς κατεργασία αντικειμένων.
 • κοστολογούν τα υλικά και τις εργασίες.
 • εφαρμόζουν συστηματικά τα μέτρα και τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: