Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ο οποίος ελέγχει τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα ενός οχήματος και ασχολείται με την επισκευή και τη συντήρησή τους. Στα αντικείμενα του συγκαταλέγεται η διάγνωση και ο εντοπισμός βλαβών, αλλά και η αντικατάσταση των σχετικών εξαρτημάτων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας,  οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τη λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων και διατάξεων  με βάση τους ηλεκτρολογικούς συμβολισμούς που αναγράφονται στα σχέδια των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
  • περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας και τα βασικά μέρη των Ηλεκτρικών Μηχανών (μετασχηματιστές, κινητήρες, γεννήτριες).
  • θέτουν σε λειτουργία / ενεργοποίηση τις - απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων αυτοματισμού – διατάξεις.
  • ερμηνεύουν τα ηλεκτρικά διαγράμματα των επί μέρους συστημάτων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
  • διακρίνουν τα βασικά στοιχεία λειτουργίας των διαφόρων υποσυστημάτων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.
  • εντοπίζουν και να επισκευάζουν τις τυχόν βλάβες του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού συστήματος ενός οχήματος.
  • εγκαθιστούν, ρυθμίζουν και συντηρούν τα διάφορα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: