Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο «Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία, διαμόρφωση, σύνθεση και συγκόλληση διάφορων μετάλλων, χρησιμοποιώντας οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροκόλληση και μεγάλη ποικιλία εργαλείων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας της στατικής (ισορροπία δυνάμεων-δράση-αντίδραση).
  • κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως ροπή δυνάμεων, ροπή ζεύγους, ανάλυση δυνάμεων και συνθήκη ισορροπίας στερεού σώματος.
  • σχεδιάζουν και να εξηγούν γεωμετρικές κατασκευές, καθώς και τις απαραίτητες όψεις αυτών.
  • περιγράφουν τις μεθόδους συγκόλλησης μεταλλικών υλικών, όπως και τα φυσικά φαινόμενα που προκύπτουν απ’ αυτές.
  • συναρμολογούν και να συγκολλούν τα διάφορα είδη μετάλλων με τη χρήση ρεύματος, οξυγόνου, και ευγενών αερίων.
  • κόβουν, να μορφοποιούν και να επιδιορθώνουν φθαρμένα τμήματα μετάλλων με διάφορα είδη συγκόλλησης.
  • αναλύουν τη διαδικασία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και τα διαδοχικά στάδια αυτής.
  • επιλέγουν την κατάλληλη σειρά αλουμινίου, τον ενδεδειγμένο τύπο υαλοπίνακα, τα απαραίτητα εξαρτήματα και στεγανοποιητικά υλικά για την εκάστοτε κατασκευή.
  • επεξηγούν τα πλεονεκτήματα των κουφωμάτων αλουμινίου ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • αναγνωρίζουν τυχόν αστοχίες κατά την τοποθέτηση των κατασκευών και να τις διορθώνουν άμεσα.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: