Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών που συντελούνται σε μια ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, όπως είναι η κατασκευή, η επισκευή και η συντήρηση μεταλλικών επιφανειών και σωληνώσεων όλων των τύπων των δικτύων ενός πλοίου.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας» θα είναι σε θέση να:

 • χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικής σχεδίασης.
 • κατανοούν και να ακολουθούν στην πράξη σκαριφήματα και κατασκευαστικά σχέδια, αναφέρονταςτα βασικά μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.
 • μεταχειρίζονται  όργανα μέτρησης,  καθώς και – τα σχετικά με την ειδικότητά τους - εργαλεία και μηχανήματα.
 • περιγράφουν τις μεθόδους παραγωγής χάλυβα, όπως και τις μεθόδους δοκιμής και ελέγχου αυτής.
 • επιλέγουν τα ενδεδειγμένα υλικά ( πλαστικά, κεραμικά, μονωτικά, ξύλο, αλουμίνιο κλπ) για τα διάφορα μέρη του πλοίου.
 • αναγνωρίζουν τα διάφορα μέταλλα και τα κράματα αυτών.
 • εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους συγκόλλησης μετάλλων.
 • ελέγχουν τις συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση με αντίσταση - οξυγονοκόλληση) και να διακρίνουν τα τυχόν ελαττώματα τους.
 • γνωρίζουν  τις μεθόδους εύθυνσης, χάραξης, κοπής, κάμψης, καθαρισμού και χρωματισμού του Ναυπηγήσιμου χάλυβα.
 • επεξεργάζονται ελάσματα όλων των τύπων (κοπή, διαμόρφωση).
 • ακολουθούν μεθόδους ελέγχου και προστασίας μεταλλικών επιφανειών.
 • κατασκευάζουν και να επισκευάζουν τα δίκτυα των σωληνώσεων ενός πλοίου.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: