Βρίσκεστε εδώ

Θέσεις Νοσηλευτών / τριων (NHS Nurses) στο Ηνωμένο Βασίλειο

 

Θέσεις Νοσηλευτών (NHS Nurses) στο Ηνωμένο Βασίλειο

 

Ζητούνται άμεσα Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV στο email: euresgreece@oaed.gr αναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της θέσης NHS TRUST.

 

University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS TrustFour Seasons Health Care