Βρίσκεστε εδώ

ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Στην ειδικότητα “Υφάσματος – Ένδυσης”, ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, που απασχολείται σε εργασίες με αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή έτοιμων ενδυμάτων με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστημάτων CAD.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Υφάσματος - Ένδυσης” θα είναι σε θέση:

  • να επιλέγουν, να προμηθεύονται και να ελέγχουν τα υφάσματα, τα βοηθητικά υλικά και αξεσουάρ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις επιθυμητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος
  • να σχεδιάζουν ενδύματα βάσει των τάσεων της μόδας και των απαιτήσεων της αγοράς
  • να δημιουργούν πρότυπα κοπής-πατρόν-, βάσει του σχεδίου του ενδύματος
  • να  χειρίζονται υπολογιστικά προγράμματα (CAD) για τη δημιουργία πατρόν και μοντέλων
  • να οργανώνουν και να παρουσιάζουν συλλογή ενδυμάτων ανά σαιζόν
  • να υπολογίζουν την απαραίτητη ποσότητα υφάσματος, βοηθητικών υλικών και των χρόνων κοπής, ραφής και συσκευασίας για την παραγωγή του ενδύματος
  • να προγραμματίζουν και να επιβλέπουν την παραγωγική διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη παραγωγή
  • να εφαρμόζουν μεθόδους διασφάλισης ποιότητας, ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προώθησης διορθωτικών κινήσεων
  • να οργανώνουν και  να διοικούν την  επιχείρησή τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία
  • να συντηρούν  τον  τεχνικό  εξοπλισμό, προκειμένου να τον διατηρούν σε καλή κατάσταση

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: