Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Καθηγητής Ιωάννης Εμίρης, Πρόεδρος του Δ.Σ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Σκοπός του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας με στόχο τη διευκόλυνση των κοινών προσπαθειών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και σε άλλες ειδικότητες, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής:

Έναν ολοκληρωμένο Οδηγό Κατάρτισης για την ειδικότητα της Κυβερνοασφάλειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών των ΕΠ.Α.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών συμβουλών καθοδήγησης για την εισαγωγή και ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων

Παροχή τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών για τη δημιουργία Σχολής για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Ad-hoc υπηρεσίες συμβουλευτικής σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνογνωσία του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ».

Δείτε εδώ την ANAKOINΩΣΗ