Βρίσκεστε εδώ

Ζητείται Software Engineer Web and Mobile Applications Developer στο Λουξεμβούργο

 

Software Engineer Web and Mobile Applications Developer στο Λουξεμβούργο

 

Ζητούνται άμεσα "Software Engineer Web & Mobile Applications Developer" και "Digital Developer στο Λουξεμβούργο". Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην αγγλική γλώσσα στο email: employeur-ict@adem.etat.lu

 

Software Engineer Web & Mobile Applications Developer

Description:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR "Compétences requises: SQL - database programming language; Html (création web-sites); C (langage de programmation); Java (langage de programmation)"

Education skills required: Higher Training, Including Academic

Experience required: Required

Contract duration: Permanent

Contract type: Full time

Employer:

ADEM
10, Rue Bender B.P. 2208 L-1022 Luxembourg
Phone: (352)247-88000
Contact person: Conseiller EURES - ADEM, employeur-ict@adem.etat.lu

 

Digital Developer

Description:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR "Compétences requises: Html (création web-sites); SQL - database programming language; Java (langage de programmation)"

 

Education skills required: Higher Training, Including Academic

Experience required: None required

Contract duration: Permanent

Contract type: Full time

Employer:

ADEM
10, Rue Bender B.P. 2208 L-1022 Luxembourg
Phone: (352)247-88000
Contact person: Conseiller EURES - ADEM, employeur-ict@adem.etat.lu