Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία

 

Ζητούνται Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία

Ζητούνται άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών/τριών (Level 5, Level 1) και Νοσηλευτές/τριες (Level 7) στην Ιρλανδία σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κάθε θέση εργασίας πατώντας τον αντίστοιχο ενεργό σύνδεσμο.

 

Healthcare Attendant – Dun Laoghaire (Level 5)                                     κωδ. 2086978 Health Care Assistant – Brookhaven (Level 5)                                         κωδ. 2088044 Full-Time Healthcare Assistant – (Level 5)                                               κωδ. 2092115 Healthcare Assistant - Full Time CareChoice – (Level 5)                         κωδ. 2087632 Full-Time Healthcare Assistant Contact Care – (Level 5)                         κωδ. 2092123 Healthcare Assistants - Dublin – (Level 5)                                                κωδ. 2088154 Healthcare Assistant  – (No qualfication)                                                  κωδ. 2085352 Healthcare Assistants – (Level 1)                                                             κωδ. 2087343 Healthcare Assistants – (Level 5)                                                             κωδ. 2087633 Registered Staff Nurse – (Level 7)                                                            κωδ. 2088052 Staff Nurse – (Level 7)                                                                              κωδ. 2085407

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  NurseRecruitment@welfare.ie  αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας.