Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο, Γερμανίας

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο, Γερμανίας

 

Ζητούνται άμεσα ειδικότητες Τουρισμού σε Ξενοδοχεία στο Αμβούργο Γερμανίας με γνώση Γερμανικών (το επίπεδο της γλώσσας αναφέρεται μέσα σε κάθε θέση εργασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα CV ή CV Europass στα αγγλικά ή στα γερμανικά στο email: euresgreece@oaed.gr αναγράφοντας απαραίτητα των κωδικό της κάθε θέσης π.χ. ΗΗ01

 

Προθεσμία για αποστολή βιογραφικών:  έως 27 Οκτωβρίου 2016 το αργότερο.

 

Στις αρχές Νοεμβρίου 2016 θα διοργανωθούν «Ημέρες Συνεντεύξεων» στο Ρέθυμνο Κρήτης. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται και που θα επιλεγούν θα καλεστούν να παραστούν στις συνεντεύξεις αυτές. Θα ενημερωθούν άμεσα για τον τόπο και τον χρόνο των συνεντεύξεων. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική τους παρουσία, θα καλεστούν εκ των υστέρων σε συνέντευξη μέσω Skype.

Hospitality Hamburg Info

Περισσότερες πληροφορίες για την περιγραφή της κάθε θέσης, μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

 

Περιγραφή θέσων εργασίας                                      Κωδικοί θέσων

Breakfast Waiter                                                       κωδ. Θέσης ΗΗ01 Front Office Clerk                                                     κωδ. Θέσης ΗΗ02 Executive Housekeeping Assistant                           κωδ. Θέσης ΗΗ03 Service employee for banquet operation                  κωδ. Θέσης ΗΗ04 Servicekraft                                                              κωδ. Θέσης SΗ14 Cooks                                                                       κωδ. Θέσης SΗ15 Servicemitarbeiter                                                    κωδ. Θέσης ΗΗ16 Guest Service Agent                                                κωδ. Θέσης ΗΗ17 Night Auditor                                                            κωδ. Θέσης ΗΗ18 Shift leader Front Office                                           κωδ. Θέσης ΗΗ19 Supervisor Housekeeping                                        κωδ. Θέσης ΗΗ20 F&B Supervisor Bar                                                 κωδ. Θέσης ΗΗ21 Schichtleiter Front Office                                         κωδ. Θέσης ΗΗ22 Demichef de Rang                                                   κωδ. Θέσης ΗΗ23 Commis de Rang                                                     κωδ. Θέσης ΗΗ24 Commis de Bar                                                        κωδ. Θέσης ΗΗ25 Assistant Revenue- & Reservation Manager            κωδ. Θέσης ΗΗ26