Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται άμεσα Συναρμολογητές Επίπλων (Furniture Fitter) και Συναρμολογητές Κουζινών (Kitchen Fitter) στη Γερμανία

 

Ζητούνται άμεσα Συναρμολογητές Επίπλων και Συναρμολογητές Κουζινών στη Γερμανία

 

Η εταιρεία XXXLUTZ ζητά άμεσα Συναρμολογητές Επίπλων και Κουζινών στη Γερμανία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέση εργασίας, πατώντας τον αντίστοιχο ενεργό σύνδεσμο.

 

Ειδικότητες:

Συναρμολογητές Επίπλων        κωδ. θέσης NSB-190902-BAU Συναρμολογητές Κουζινών       κωδ. θέσης  NSB-190902-BAU

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην αγγλική ή στη γερμανική γλώσσα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της κάθε θέσης εργασίας: 

 

ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de

JTV@xxxlgroup.com  (κοινοποίηση)