Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Senior Researcher_Group Leader Metabolomics και Senior Researcher_Group Leader Enzyme Engineering στη Δανία

 

Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Senior Researcher_Group Leader Metabolomics και Senior Researcher_Group Leader Enzyme Engineering στη Δανία

 

Οι αιτήσεις για τις αναφερόμενες γίνονται online στο link: http://www.dtu.dk/job?inst=55153277

Senior Researcher_Group Leader MetabolomicsSenior Researcher_Group Leader Enzyme Engineering

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι τις 31.01.2017