Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Software Engineer for synthetic biology web platform, Postdoc in Biochemical Pathway Prediction, Software Engineer for techno-economics web service στη Δανία

 

Ζητούνται άτομα με ειδικότητες Software Engineer for synthetic biology web platform, Postdoc in Biochemical Pathway Prediction, Software Engineer for techno-economics web service στη Δανία

 

Οι αιτήσεις γίνονται online στο link που αναφέρεται στις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Software Engineer for synthetic biology web platform  (έκλεισε)Postdoc in Biochemical Pathway Prediction  (έκλεισε)Software Engineer for techno-economics web service (προθεσμία μέχρι 30.12.2016)