Βρίσκεστε εδώ

Ζητούνται ειδικότητες Sprinkler Fitters - Plumber - Security Technician στη Σουηδία

Ζητούνται ειδικότητες Sprinkler Fitters - Plumber - Security Tecnichan στη Σουηδία

Η εταιρεία Bravida είναι μια πολυτεχική εταιρεία  - πάροχος υπηρεσιών στις Σκανδιναβικές χώρες, με προσωπικό πάνω από 10.000 εργαζόμενους. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων, προσφέροντας τα πάντα, από το σχεδιασμό των έργων έως και την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση τους. Εκπροσωπείται σε περίπου 150 τοποθεσίες στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία.

www.bravida.se/en/

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Sprinkler FittersPlumberSecurity Technician