Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (ΤΟΝΕΡ) εκτυπωτικών μηχανημάτων της Π.Δ.Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Δ.ΥΠ.Α και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια  αναλώσιμων υλικών (ΤΟΝΕΡ) εκτυπωτικών μηχανημάτων – Πολυμηχανημάτων – Φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της,  προϋπολογιζόμενης αξίας 52,000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 64.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (docx)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI (docx)
ΕΕΕΣ (PDF)
ΕΕΕΣ (XML)-αρχείο zip