Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

06-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Παράταση)

06-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης του προγράμματος


Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 

01-08-2017 Δελτίο Τύπου

01-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση

01-08-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα υποδοχής, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

01-08-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

01-08-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

01-08-2017 Ανακοίνωση

02-08-2017 ΦΕΚ 3888/02-12-2016

02-08-2017 ΦΕΚ 3942/08-12-2016  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2195/27-06-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2357/11-07-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

23-10-2017 Δελτίο τύπου

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων Κατάταξης ανέργων

15-11-2017 Δελτίο τύπου

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

02-01-2018 Παρουσιολόγιο 

02-01-2018 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

02-01-2018 Πίνακας Προσληφθέντων Ωφελουμένων 

02-01-2018 Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης,αντικατάστασης,προσλήψεων και καταβολής επιχορήγησης ,στο πλαίσιο της ΔΠ για το "Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.1135 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας,του άρθρου 64 του ν.4430/2016(Α΄205)

03-01-2018 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμων 

15-01-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης 11-01-2018

06-02-2018 Παροχή Πληροφοριών σχετικά με την με αριθμ. 546/11/04-01-2018 ΚΥΑ  (16/Β/11-01-2018 ΦΕΚ) τροποποίηση της υπ΄αριθμ οικ.55932/1016/2.12.2016 (Β' 3888) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει 

29-01-2019  "ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ - Συνέχιση απασχόλησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες."

12-03-2019  Δικαιώματα ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας συναφή με την άδεια μητρότητας, τη φροντίδα και την ανατροφή τέκνων

21-03-2019 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

23-10-2019 Δελτίο τύπου 

28-01-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 86/Β/24-01-2020) 

04-03-2020 Χορήγηση αδειών  σε υπαλληλους  με συμβαση ΙΔΟΧ

31-12-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΦΕΚ 5764/Β/29-12-2020)

31-01-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ