Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες (Β΄ Κύκλος)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

14-02-2023 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

11-01-2023 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

27-10-2022 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-06-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Έναρξη Β΄ Κύκλου Προγράμματος 

05-05-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ