Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες (Δ΄ Κύκλος)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Έναρξη Δ΄ κύκλου προγράμματος 

10-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

10-04-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ