Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες (Γ΄ Κύκλος)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

29-11-2022  Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Έναρξη Γ΄ κύκλου προγράμματος 

12-10-2022 Δείτε το Δελτίο Τύπου 

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ 

 

Επισήμανση: Οι αιτήσεις του Γ΄ κύκλου αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.