Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Σκοπός

Η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων.

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό έωςΑνώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα1
 4-9 άτομα2
10-19 άτομα3
20-30 άτομα5
31-50 άτομα8
 άνω των 50 ατόμων20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Ωφελούμενοι

Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες. Η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

07-12-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

image003