Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

02-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση (5η τροποποίηση)

02-02-2022 ΦΕΚ 137/B'/19-01-2022

02-02-2022 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

02-02-2022 Ενημερωτικό

 

17-12-2021 Δημόσια Πρόσκληση (4η τροποποίηση)

17-12-2021 ΦΕΚ 5584/B'/01-12-2021

17-12-2021 Ενημερωτικό

 

26-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

29-06-2021 Δημόσια Πρόσκληση (3η τροποποίηση)

29-06-2021 ΦΕΚ 2711/B'/24-06-2021

29-06-2021 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

29-06-2021 Ενημερωτικό

 

09-03-2021 Δελτίο Τύπου - Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ

09-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση

08-03-2021 ΦΕΚ 899/Β'/08-03-2021

09-03-2021 Συχνή ερωτήση (για την ωφελούμενη)

09-03-2021 Ενημερωτικό

 

11-02-2021 Ενημερωτικό

 

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

 

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

 

04-02-2020 Δελτίο Τύπου

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. To πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

20-09-2017 Δημόσια Πρόσκληση

20-09-2017 Δελτίο Τύπου

25-09-2017 ΚΥΑ

 

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

05-02-2019 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ