Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Ξεκινάει την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

01/08/2018 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ01/08/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα φορέα και Ειδικότητα) 01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο)01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Προσοντολόγιο)

 

13-08-2018 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από ωφελούμενους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 31.7 του Ν.4531/2018

13-09-2018 ΚΥΑ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

10-09-2018 Δελτίο τύπου 

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α')

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β')

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

25-09-2018 Δελτίο τύπου

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α')

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β')

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

11-10-2018 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα

11-10-2018 Πίνακας Τοποθετημένων Ωφελουμένων

25-10-2018 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

25-10-2018 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

31-10-2018 ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

22-11-2018 ΚΥΑ

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων Κοινωφελούς 

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που

                   έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα

                  Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

24-06-2019 Τροποποίηση ΚΥΑ –Επέκταση χρονικής διάρκειας τοποθέτησης  (ΦΕΚ 2466/Β/21-06-2019) 

28-05-2020 "Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε

          Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα."