Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Δυτ. Ελλάδα

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

24-07-2020 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Δυτ. Ελλάδα, έληξε αυτόματα μέσω του  ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων

17-06-2020 Δελτίο Τύπου 

17-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση 

17-06-2020 ΚΥΑ

17-06-2020 ΦΕΚ 

17-06-2020 παρ. 7 του άρθρου 51 του ν.3693/2008 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

17-06-2020 παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4075/2012 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

 

΄Εντυπα

17-06-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας

17-06-2020  Έντυπο Α' -Συμπληρωματικών στοιχείων θέσης προεργασίας

17-06-2020 Παρουσιολόγιο 

17-06-2020 Βεβαίωση Παρόχου/Επιχείρησης

17-06-2020 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουμένων στην δράση της Προεργασίας