Βρίσκεστε εδώ

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστηματος Ψύξης - Θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Θεσσαλονικής

Προκήρυξη ηλεκτρονικού  δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» .  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00€ πλέον του ΦΠΑ ή 68.200,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Δείτε εδώ την Προκηρυξη