Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

05-10-2023 Χορήγηση εκλογικής άδειας

03-10-2023 Ανακοίνωση για τις άδειες της παράτασης

02-10-2023 Ανακοίνωση για νέο κύκλο κατάρτισης

21-09-2023 ΦΕΚ Παράτασης Προγράμματος

25-08-2023 Ανακοίνωση για τη δράση της κατάρτισης

25-07-2023 Ανακοίνωση προς Επιβλέποντες και Ωφελούμενους του Προγράμματος

25-07-2023 Βεβαίωση Αλλαγής Θεματικού Αντικειμένου

25-07-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Κατάρτισης

25-07-2023 Πρόσκληση Κατάρτισης

05-05-2023 Εκλογική Άδεια Ωφελουμένων

27-04-2023 Οδηγίες Εφαρμογής Σχετικά Με Την Καταβολή των Καθαρών Αποδοχών

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

15-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

29-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

29-11-2022 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Νέου Προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

07-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ειδικότητες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 ΘΕΣΗ) , ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ),ΤΕ ΔΑΠΟΣΟΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ) , ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ(1 ΘΕΣΗ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  αφορούν   τοποθέτηση επιτυχόντων  στο Δασαρχείο Θάσου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ