Μισό και πλέον αιώνα μετά τη σύσταση του ΟΑΕΔ ως Οργανισμού που αντικατέστησε τον τέως Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), η νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αναλαμβάνει έναν πιο κομβικό και ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Η μετάβαση σε μια νέα εποχή σηματοδοτείται από την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας και αντικατοπτρίζεται στο ευρύτατο πλέγμα δράσεων και παρεμβάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν, εμπλουτίζοντας, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας το έργο της ΔΥΠΑ προς όφελος όλων των πολιτών.

Κρατάμε όλα τα καλά στοιχεία, παθητικές και ενεργητικές πολιτικές που εφαρμόσαμε για τη στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους και εκκινούμε μια σειρά από προγράμματα και δράσεις με στόχο να γίνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ο πιο δυναμικός και αποτελεσματικός κόμβος της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη και παροχή όλων των εφοδίων που χρειάζονται οι πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον και τις τεχνολογικές εξελίξεις που αποτελούν πρόκληση για όλους μας. Δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, στην εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με τα μέσα που της προσφέρει ο νόμος «Δουλειές Ξανά», η ΔΥΠΑ γίνεται κεντρικός πυλώνας της δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής για την Κατάρτιση στη χώρα μας και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης «νέας γενιάς», αναδιοργανώνει τις δομές και διευρύνει τις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Επιπλέον, αποτελεί πλέον θεμέλιο λίθο για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθεί η περιουσία της και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, και ειδικά των νέων ζευγαριών, στην ενοικίαση και αγορά κατοικίας.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων, παρακολουθούμε στενά τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, μελετάμε μεθοδικά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και υιοθετούμε διεθνείς καλές πρακτικές, με στόχο να λειτουργήσει η ΔΥΠΑ στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων. Με εξωστρεφή και εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό, υλοποιούμε σειρά καινοτομιών, υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής, ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι υψηλής ποιότητας και ολοκληρωτικά ψηφιακά προσβάσιμες, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διευκόλυνση της επαφής των πολιτών με όλα τα πεδία δραστηριότητάς μας, με στόχο στη συνείδησή τους, η ΔΥΠΑ να γίνει συνώνυμη της απασχόλησης.

Είναι μεγάλη τιμή να ηγούμαι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και όλων των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που μας φέρνουν πιο κοντά στους πολίτες, καθορίζοντας τα βήματά μας προς ένα μέλλον που μέσω καινοτόμων δράσεων ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν πρόσβαση στην απασχόληση και ευημερία για το σύνολο του εργατικού δυναμικού.